WEIDEVOGELBEHEER

De weidevogelstand in Nederland loopt nog steeds terug. Een belangrijk gegeven hierbij is dat het merendeel van de weidevogels broedt en foerageert op drassige graslanden met een ruige grasmat. Melkveebedrijven vormen dan ook de sleutel voor het stoppen van de teruggang. Het stoppen van de teruggang doen wij op verschillende manieren.

We creëren elk jaar een plasdras weiland. Dit doen we door continu water op het land te pompen door middel van een waterpomp op zonne-energie. Deze plasdras geeft perfecte condities voor het foerageren van de weidevogels. Daarnaast is het van belang om alle nesten in kaart te brengen en te markeren, zodat deze beschermt kunnen worden. Een aantal vrijwilligers maken zich hier hard voor op De Drie Wedden.

Ten slotte stemmen wij de bemesting, beweiding en het maaibeheer af op de weidevogels. Door een minder intensieve bemesting kunnen we de weilanden later in het voorjaar maaien. Hierdoor krijgen de weidevogels de kans om beschut te broeden en kunnen de kuikens beschut opgroeien.

NATUURBEHEER

In 2016 kregen we de mogelijkheid om 90 hectare natuurgrond op de Uiterwaarden bij de Lek bij Vianen te gaan beheren, de zogenaamde stroomdalgraslanden. Wij zijn deze uitdaging aangegaan met het bedrijf De Biowaard, dat we speciaal hiervoor hebben opgericht. In dit natuurgebied wordt de grond niet bemest, behalve door de ossen die we daar weiden. Dit heeft als doel om de botanische kwaliteit verbeteren van het gebied te verbeteren. Simpelgezegd willen we daarmee de diversiteit in planten verbeteren. Bijzondere soorten planten die op de Lek Uiterwaarden groeien zijn onder andere de kruisdistel en de kattendoorn. De ontwikkelingen van de botanische kwaliteit in het gebied worden elk jaar door een vrijwilliger gemonitord.

Daarnaast hebben we een paar percelen weiland rondom de boerderij De Drie Wedden in Noordeloos ingericht als kruidenrijk grasland. Deze percelen worden ook niet bemest, behalve door het weidend vee, waardoor de bloemen de kans krijgen om uit te bloeien. Dit bevordert ook het aantal insecten, die weer als voer dienen voor de weidevogel kuikens. Daarmee is de cirkel rond.

Probeer het Ossen Proefpakket


Probeer het Ossen Proefpakket
Een pakket van ca. 3 kg om ons vlees te proeven en proberen.

 

Pakket bekijken

SLOOTKANTBEHEER

Vaak worden slootkanten, net als de rest van het weiland, intensief bewerkt en bemest. Door dit niet te doen en een strook van twee meter breed over te laten, verschraalt de grond en krijgen allerlei (moeras)planten en kruiden een kans om te groeien en bloeien. Daardoor worden slootkanten weer een plaats waar natuur zich kan handhaven en verspreiden. Ook insecten hebben hier veel profijt van! Op De Drie Wedden vind je veel van deze slootkanten terug.

Beheer
is nodig

In Nederland is naar schatting nog maar 15% over van de oorspronkelijke biodiversiteit (bron: www.bionext.nl). Biodiversiteit is, kort gezegd, de rijkdom aan vele verschillende soorten dieren en planten.

De belangrijkste functie van de landbouwgronden was vaak productie. Steeds meer boeren houden tijdens hun werkzaamheden echter rekening met de natuurlijke flora en fauna op het land om zo de biodiversiteit te verbeteren en versterken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de boer voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait, dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels, dat slootkanten niet gemaaid worden, dat het land niet bemest wordt, dat er bloemrijke akkerranden worden ingezaaid, enzovoorts.
(bron: Groeneruimte.nl)

 

Gewijzigde openingstijden!

Gewijzigde openingstijden Per 1 december 2019 zijn onze openingstijden gewijzigd....

Welkom! 7 september opening Symbiose winkel!

Welkom! 7 september opening Symbiose winkel! De afgelopen maanden hebben we genoten...

Zaterdag 22 juni: Gesloten

Zaterdag 22 juni: Gesloten In verband met een familiefeest zijn wij zaterdagmorgen...

Genieten! Biodiversiteit

Genieten! Biodiversiteit! Wat is het genieten met zoveel mooie bloemen, planten,...

De eerste weidevogels zijn er weer!

De eerste weidevogels zijn er weer! Open de video en luister met ons mee naar onder...

Lentefeest 11 mei: De Drie Wedden is 25 jaar biologisch!

Lentefeest: De Drie Wedden is 25 jaar biologisch! Op zaterdag 11 mei is het feest! De...

De eerste lammetjes zijn geboren!

De eerste lammetjes zijn geboren! Afgelopen donderdag 21 februari is het eerste schaap...

15 september weer nieuwe Ossenvlees- en Lamsvleespakketten!

Nieuwe Ossenvlees- en Lamsvleespakketten! We zullen in september weer een Os en ook 2...

Nieuwe bezorger: Vers & Fijn

Nieuwe bezorger: Vers & Fijn We hebben ervoor gekozen onze pakketten in de...

Hooien op de Uiterwaard!

Op 27 juni werd er gehooid op de Uiterwaard bij Vianen. Dat was een feest met zulk...