De eieren van de graspieper zijn uitgekomen!
Op 18 juni vond Teunis Jacob tijdens het hardijzers steken (soort van onkruid wieden) een nestje van een graspieper! Een week later tijdens het maaien van het gras, zijn we met een ruime boog om het nestje heen gegaan. Enkele dagen later bleek dit bijzondere vogeltje gelukkig nog steeds op zijn nestje te broeden. Op 28 juni zag Nelie dat de eitjes uitgekomen waren. Een fantastisch mooi bericht!

De graspieper nestelt op de grond, goed verscholen in de vegatatie en is daardoor dus moeilijk te vinden. Het aantal broedparen neemt al tientallen jaren af, met minder dan 5% per jaar. Vermoedelijk komt dit door intensivering van landbouw. De graspieper staat dan ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (lijst die soorten bevat die bedreigd worden of kwetsbaar zijn). De vogelbescherming pleit voor natuurvriendelijk boeren met oog voor weidevogels. De Drie Wedden zet zich hier graag voor in. Wij zijn dan ook onwijs trots dat deze graspieper op ons land zijn eieren uit heeft kunnen broeden! (Bron: www.vogelbescherming.nl )